Přeskočit na obsah
Sbírka pro děti na ukrajině

*

*

*

Přispějte prosím
dětem trpícím válkou

Finanční sbírka pro využití ve zdravotnictví pro děti na Ukrajině.
Pod záštitou Ministerstva zdravotnictví Ukrajiny
.

Informace 🙂
Dárci do Sbírky věnovali přes 1,5 milionu Kč,
za to se koupilo sono pro dětské kardiocentrum v Kyjevě,
děkujeme 🙂 Sbírka je ukončena.

Celkem dárci do Sbírky pro děti na Ukrajině poslali přes 1,5 milionu Kč. Všem dárcům děkujeme. 

Ze Sbírky byl nakonec pořízen ultrazvuk se speciálními sondami. Na jaře 2023 byl přístroj Philips CX50 dodaný do dětského kardiocentra v Kyjevě. 

Lékaři z kardiocentra píší, že jsou velmi vděční českým dárcům, že přístroj denně využívají k vyšetřování dětí na JIP a během kardiochirurgických výkonů. Přístroj je pro jejich péči o nemocné děti velmi přínosný.  

Níže přeposílám email od dr. Maksymenka, poslal nám i několik fotek. 

Ještě jednou všem dárcům děkujeme, přispěli jste na užitečnou věc. Mnoha dětem tento přístroj významně pomůže.  

Sbírka pro děti na Ukrajině

We are very grateful to our donors and all Czech people. The Philips CX50 is used every day in the ICU for patients‘ examinations. We provide echocardiography for around 10-15 children in the ICU daily, sometimes more than once. We also use it during operations for epicardial and transesophageal echocardiography. The Philips CX50 is a very helpful tool for our doctors in the daily treatment of children at the Ukrainian Children’s Cardiac Center. We continue our work, and this apparatus plays an important role in it. Thankfully, Anna

Thank you for your support and help in the project to purchase an ultrasound machine for our institution. 

We actively use it in our daily practice in the pediatric intensive care unit, operating rooms and catheterization laboratory of our Center. I am sending you photos of the machine in operation. 

With gratitude

Andrii

Andrii Maksymenko
Doctor of medical sciences,Pediatric interventional cardiologist
Medical director
The Ministry of Health of Ukraine
The Scientific and Practical Medical Center of Pediatric Cardiology and Cardiac Surgery, Government institution. (UCCC)
24 street Yuri Illenko
04050 Kyiv, Ukraine


Sbírka je vedená na účtu Velvyslanectví Ukrajiny v ČR.

číslo účtu: 304 452 700/ 0300
variabilní symbol: 1226240222

Prosíme o uvedení variabilního symbolu vyhrazeného pro Sbírku dětem na Ukrajině,
jedině tak bude Vaše pomoc vyhrazena přímo pro využití dětem ve zdravotnictví na Ukrajině.

Využití prostředků řídí Ministerstvo zdravotnictví Ukrajiny.

Přispět můžete také jednoduše bankovním převodem pomocí QR kódu:

Platba pomocí QR kódu

Na žádost dárce je možné uzavřít s velvyslanectvím smlouvu o daru ( .doc , 41.98 Кб ).
Vyplněný formulář prosím pošlete na e-mail ukremb.prague@gmail.com.
Více info zde (+přepnutí na češtinu). Je to sice článek o podpoře armády a tato Sbírka je určená pro děti, ale darovací smlouva je univerzální.

Ještě jednou díky všem dárcům a spolupracovníkům na Sbírce 🙂